"MATIO" FUNDACJA
POMOCY RODZINOM
I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ
ul.Celna 6
30-507 KRAKÓW
KRS: 0000097900
BPH PBK S.A. Oddzial Kraków
nr 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

UWAGA!
koniecznie z dopiskiem
Dla Jana Bieńka

Rubryka na wpis
mieści się odpowiednio w:

Mukowiscydoza (z ang. cystic fibrosis, CF) jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi. Przyczyną choroby jest mutacja genu odpowiedzialnego min. za syntezę błonowego kanału chlorkowego CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance rebulator). Gen choroby umiejscowiony jest (i przenoszony dziedzicznie) w długim ramieniu chromosomu VII. Istnieje wiele odmian genu mukowiscydozy, w roku 1995 Instytut CFGAC zarejestrował ponad 1000 mutacji. Najczęściej występuje mutacja delta F 508; jest ona prawdopodobnie czynnikiem decydującym o niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki.

Jaś Bieniek Jaś Bieniek Jaś Bieniek

Organizm chorego produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje zaburzenia we wszystkich narządach posiadających gruczoły śluzowe (głównie w układzie oddechowym, pokarmowym i rozrodczym). Mukowiscydoza jest chorobą ogólnoustrojową, objawiającą się przede wszystkim przewlekłą chorobą oskrzelowo-płucną oraz niewydolnością enzymatyczną trzustki z następowymi zaburzeniami trawienia i wchłaniania. Gruczoły potowe wydzielają pot o podwyższonym stężeniu chloru i sodu (tzw. "słony pot"). Według najnowszych badań co 25 osoba jest nosicielem uszkodzonego genu powodującego mukowiscydozę.

uwaga!
Przy przekazywaniu 1% podatku wymagana jest pełna nazwa organizacji pożytku publicznego! Nasza pełna nazwa to
"MATIO" FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ. W innym przypadku (jeśli występuje tylko KRS lub tylko nazwa organizacji), Urząd Skarbowy nie przekaże takiej wpłaty danej instytucji. Urząd Skarbowy wykorzysta każdy błąd podatnika aby nie przekazywać 1%! Pamiętajmy, że to jest 1% Ministerstwa Finansów a nie nasza darowizna!

Powered by PIXELCOM